Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tập huấn về phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đăng ngày: 24-05-2024 | 411 lần đọc
|