Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tiếp và làm việc với đoàn đại diện các trường trung học công lập của Talipan, Pagbilao, Quezon, Philippines.

Đăng ngày: 31-05-2024 | 297 lần đọc
|