Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Năm 2023, Đại học Thái Nguyên có thêm 29 nhà giáo được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư

Đăng ngày: 20-11-2023 | 4038 lần đọc
|

Ngày 20/11/2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Đại học Thái Nguyên đã có thêm 29 nhà giáo được công nhận, trong đó có 02 Giáo sư và 27 Phó Giáo sư. Cả nước có tổng cộng 630 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, trong đó có 58 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 572 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Danh sách giáo sư, phó giáo sư của Đại học Thái Nguyên năm 2023:

  1. Chức danh Giáo sư:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ngành

Đơn vị

1

Vũ Ngọc Pi

1964

Cơ  khí

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

2

Trần Thị Thu Hà

1971

Lâm nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm

  1. Chức danh Phó Giáo sư:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ngành

Đơn vị

1

Hà Duy Trường

1980

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm

2

Bùi Thị Thơm

1975

Chăn nuôi

Trường Đại học Nông Lâm

3

Trần Thị Hoan

1982

Chăn nuôi

Trường Đại học Nông Lâm

4

Nguyễn Tiến Long

1976

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

5

Nguyễn Thị Thu Thương

1985

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

6

Hà Xuân Linh

1978

Nông nghiệp

Khoa Quốc tế

7

Lê Thị Thanh Hương

1982

Sinh học

Trường Đại học Khoa học

8

Nguyễn Thị Hải Yến

1979

Sinh học

Trường Đại học Khoa học

9

Hoàng Thị Thu Yến

1978

Sinh học

Trường Đại học Khoa học

10

Phạm Thị Thu Hà

1981

Hóa học

Trường Đại học Khoa học

11

Vương Trường Xuân

1979

Hóa học

Trường Đại học Khoa học

12

Lê Tiến Hà

1980

Vật lý

Trường Đại học Khoa học

13

Mai Viết Thuận

1985

Toán học

Trường Đại học Khoa học

14

Phạm Minh Tân

1979

Vật lý

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

15

Nguyễn Hồng Quang

1984

Tự động hóa

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

16

Đỗ Trung Hải

1974

Tự động hóa

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

17

Vũ Văn Thắng

1978

Điện

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

18

Nguyễn Đình Ngọc

1984

Cơ khí

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

19

Lê Xuân Hưng

1985

Cơ khí

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

20

Nguyễn Thị Thanh Nga

1982

Cơ khí

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

21

Ngô Minh Tuấn

1985

Cơ khí

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

22

Dương Thế Hùng

1974

Cơ học

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

23

Từ Quang Tân

1979

Sinh học

Trường Đại học Sư phạm

24

Nguyễn Thị Út Sáu

1982

Tâm lý học

Trường Đại học Sư phạm

25

Chu Mạnh Nhương

1983

Hóa học

Trường Đại học Sư phạm

26

Trần Quốc Toàn

1984

Hóa học

Trường Đại học Sư phạm

27

Nguyễn Thanh Bình

1986

Vật lý

Trường Đại học Sư phạm

 Tính đến thời điểm này, Đại học Thái Nguyên có 08 Giáo sư, 154 Phó Giáo sư (đạt tỷ lệ 6,6% trên tổng số giảng viên) và gần 900 Tiến sĩ đang giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng thành viên, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc và trực thuộc.