Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 05 tháng 06 năm 2019 V/v Bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023

Đăng ngày: 18-06-2019 | 373 lần đọc
|

Ngày 05 tháng 06 năm 2019 Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Giáo sư Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN V/v Bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023.