Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của Hội Đồng Giáo sư Nhà nước

Đăng ngày: 03-03-2020 | 660 lần đọc
|

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của Hội Đồng Giáo sư Nhà nước. 

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.