Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-TNA-52 do TS. Lương Thị Hạnh - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 08-11-2019 | 153 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Tác động của phong tục tập quán đến quá trình xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc

Mã số: B2017-TNA-52

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Thị Hạnh

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2040/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 16h00 - Thứ Năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng hội thảo - Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA