Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hội thảo quốc tế Khoa học Đất Đông và Đông Nam Châu Á lần thứ 16 (ESAFS 2024)

Đăng ngày: 12-03-2024 | 913 lần đọc
|

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 16 của Liên hiệp các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Châu Á năm 2024 (ESAFS 2024) dưới sự đồng đăng cai tổ chức của Đại học Thái Nguyên và Hội Khoa học Đất Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 3 năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cập nhật giữa các nhà khoa học về Đất trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia khu vực Đông và Đông Nam Châu Á, góp phần vào sự phát triển bền vững trong khu vực thông qua sự hài hòa giữa nông nghiệp và môi trường; đây cũng là nền tảng để thúc đẩy R&D và phổ biến kiến thức, công nghệ thu được liên quan đến khoa học Đất. Hội thảo được tổ chức luân phiên 02 năm một lần giữa các quốc gia thành viên, do đó cho phép sự tham gia bình đẳng của các nhà khoa học Đất địa phương và quốc tế.

ESAFS 2024 là hội thảo lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Thông tin chi tiết xem tại: www.esafs.tnu.edu.vn

z4837489913373_c99e0dcc353c803736a0cfecab9b6f58.jpg

z4837489923119_5e3c73a9536bba59f4128865e643e45f.jpg

z4837489929248_e01d5610d71c4fdc189ded7456fa6356.jpg

KHCN&ĐN