Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế tại Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 05-10-2022 | 1539 lần đọc
|

Sáng 30/9, tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các trường đại học, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế và các đơn vị trực thuộc. PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại báo cáo Chiến lược phát triển Khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên đến năm 2030; một số giải pháp về chính sách nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Hiện nay, Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên có hơn 3.700 cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, đây là tiềm năng, lợi thế lớn về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ. Thời gian qua, hoạt động khoa học đạt được kết quả nổi bật trong nhiều nội dung hợp tác.

Mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển Đại học Thái Nguyên đến năm 2025 và tầm nhìn 2045 sẽ tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, hiện thực hóa tầm nhìn đến 2035 nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á và là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững cộng đồng.

Trong hợp tác quốc tế, Đại học Thái Nguyên đã chú trọng đẩy mạnh liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài và tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; hiện xếp thứ 10 trong các trường đại học có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam, xếp thứ 4 trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường chia sẻ về một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế tại Đại học Thái Nguyên

Để đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong thời gian tới, các đại biểu đã nêu những kinh nghiệm và giải pháp trong việc tăng cường công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín; Các giải pháp thúc đẩy hoạt động phối hợp chuyển giao khoa học với các địa phương, doanh nghiệp; hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên, cán bộ giảng viên trẻ; Xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế trong tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; việc tư vấn chính sách, mô hình kinh tế; chuyển đổi số với những thách thức và cơ hội mới trong nghiên cứu và phát triển…

PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học giữa các đơn vị trong Đại học Thái Nguyên. Kết luận về các biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong thời gian tới của Đại học Thái Nguyên, Giám đốc Hoàng Văn Hùng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn Đại học, trong đó, Đại học Thái Nguyên đóng vai trò là cơ quan kết nối với các bộ, ngành, địa phương tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực KHCN; Cần thành lập nhóm chuyên gia của Đại học Thái Nguyên đề xuất các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các địa phương, doanh nghiệp;  Xây dựng cơ chế chính sách để Đại học Thái Nguyên đóng vai trò là cơ quan điều tiết các chương trình KHCN cho các đơn vị thành viên. Giám đốc cũng giao cho Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại là đơn vị tham mưu đề xuất một số chính sách nhằm thúc đẩy và tạo động lực cho hoạt động KHCN của Đại học Thái Nguyên như các chính sách về khen thưởng, vinh danh các nhà khoa học có nhiều thành tích trong hoạt động KHCN; tạo cơ chế thông thoáng trong quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ KHCN. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng một số chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khoa học của Đại học Thái Nguyên về cách thức đề xuất và thuyết minh nhiệm vụ KHCN có hiệu quả.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Về công tác hợp tác quốc tế, cần chú trọng xây dựng chiến lược đối ngoại trong và ngoài nước để triển khai một số hoạt động nhằm tăng cường sự hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, cần xây dựng các chương trình làm việc với các bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn tới để triển khai các hoạt động phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ./.

Thanh Loan – TNU Media