Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4-2023: Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Đăng ngày: 19-04-2023 | 1821 lần đọc
|

NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 26-4-2023: PHỤ NỮ VỚI SỞ HỮU TRÍ TUỆ - THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nhằm tôn vinh vai trò của Sở hữu trí tuệ trong đời sống nâng cao nhận thức của cộng đồng về Sở hữu trí tuệ (SHTT), tổ chức SHTT thế giới WIOP đã chọn ngày 26/4 hàng năm là ngày “Sở hữu trí tuệ thế giới”. Năm 2023, WIOP đã công bố chủ đề ngày SHTT thế giới là “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ – Thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đại học Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn toàn thông điệp này.

ip day 2023_key visual.png

Trải qua nhiều thế hệ, phụ nữ đã định hình thế giới của chúng ta bằng sự khéo léo và sáng tạo của mình.

Phụ nữ ở khắp mọi nơi đang:

- Thúc đẩy các đột phá khoa học;

- Thiết lập xu hướng sáng tạo mới;

- Tạo dựng doanh nghiệp và làm biến đổi thế giới của chúng ta.

Phụ nữ mang đến những quan điểm và tài năng mới. Nhưng có một vấn đề! Quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ SHTT.

Và khi phụ nữ bị thua thiệt, tất cả chúng ta cũng sẽ bị thua thiệt. Vì vậy, chúng ta cần khuyến khích nhiều phụ nữ hơn sử dụng hệ thống SHTT để bảo vệ và gia tăng giá trị cho công việc của họ. Bằng cách đó, chúng ta có thể:

- Phát triển các công nghệ ngày càng nhiều hơn và tốt hơn phục vụ con người;

- Tạo ra nhiều hơn các doanh nghiệp thành đạt do phụ nữ lãnh đạo;

- Hỗ trợ phục hồi kinh tế và phát triển trở lại tốt hơn.

Hãy tưởng tượng những gì chúng ta có thể đạt được... khi có nhiều phụ nữ hơn tham gia vào hoạt động đổi mới và sáng tạo. Khi hoạt động đổi mới, sáng tạo và kinh doanh song hành và gắn với những ý tưởng và quan điểm mới, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi.

Sự đa dạng chính là sức mạnh của chúng ta. Mọi người, ở khắp mọi nơi, đều có thể sử dụng quyền SHTT để bảo vệ công nghệ, thương hiệu và sự sáng tạo của mình. Phụ nữ chiếm gần một nửa dân số toàn cầu. Họ là nguồn tài năng to lớn. Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ việc tích cực khuyến khích phụ nữ sử dụng hệ thống SHTT.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 là dịp để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên toàn thế giới. Hãy hướng tới bình đẳng giới trong hoạt động SHTT và giải phóng sự khéo léo và sáng tạo của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn.

 

(Bản dịch từ thông điệp Ngày SHTT thế giới của WIPO: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/story.html)

Nguồn: IP VIETNAM