Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2018-TN05-04 do ThS. Đinh Thị Giang - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 10-01-2020 | 1206 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Ảnh hưởng của đạo Hiếu trong Phật giáo đến đời sống đạo đức của người Việt ở vùng đồng bằng Bắc bộ hiện nay

Mã số: ĐH2018- TN05-04

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Thị Giang

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học: Số 2450/QĐ-ĐHTN ngày 30/12/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 9h00, ngày 17/01/2020 (thứ 6).

Địa điểm: Phòng BVLV1, tầng 6, nhà điều hành 11 tầng, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA