Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Trung tâm đào tạo từ xa

Đăng ngày: 13-11-2018 | 3840 lần đọc
|
Trung tâm Đào tạo Từ xa
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Địa chỉ Đi động
 PGS.TS. Nguyễn Hữu Công  Giám đốc        conghn@tnu.edu.vn
 TS. Đoàn Đức Hải  Phó giám đốc        
 TS. Trương Hữu Dũng  Phó Giám đốc  02803.903.399      truonghuudung_tuaf@yahoo.com