Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học”

Đăng ngày: 14-07-2022 | 329 lần đọc
|

Ngày 12/7/2022, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại họcnhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy và đánh giá học viên, góp phần nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo sau đại học.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc phụ trách ĐHTN, PGS.TS. Nguyễn Hữu Công – Phó Giám đốc ĐHTN; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng; đại diện lãnh đạo Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng Đào tạo các trường đại học thành viên, Trường Ngoại ngữ và Khoa quốc tế.

PGS.TS. Trần Thanh Vân  phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Thanh Vân khẳng định công tác đào tạo sau đại học của ĐHTN ngay từ những ngày đầu đã đảm bảo được tính nghiêm túc, chất lượng đào tạo được giữ vững và không ngừng nâng cao. Tuy nhiên trong những năm gần đây, ĐHTN gặp một số khó khăn nhất định trong việc rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học với sự tham gia còn hạn chế của các đơn vị sử dụng lao động. Bên cạnh đó, cùng với việc nâng cao chất lượng đầu vào của học viên, công tác tuyển sinh cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Phó Giám đốc ĐHTN đề nghị Hội nghị tích cực thảo luận, đưa ra các giải pháp hiệu quả và cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong toàn ĐHTN.

PGS.TS. Nguyễn Danh Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo sau đại học của ĐHTN giai đoạn 2017-2022

Thay mặt Ban Tổ chức, PGS.TS. Nguyễn Danh Nam – Trưởng Ban Đào tạo đã trình bày trước Hội nghị Báo cáo tổng kết công tác đào tạo sau đại học của ĐHTN giai đoạn 2017-2022. Báo cáo chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, tổng kết kết quả đào tạo sau đại học của ĐHTN trong giai đoạn 2017-2022, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn mới, bao gồm các nhóm giải pháp: hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý đào tạo; tăng cường công tác quảng bá tuyển sinh và hỗ trợ người học, mở ngành và phát triển chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng luận văn; luận án và đẩy mạnh công khai và trách nhiệm giải trình. Một số kết quả đạt được trong giai đoạn 2017-2022:

Về công tác tuyển sinh, giai đoạn 2017-2022, công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHTN được thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy chế, ĐHTN đã tuyển sinh và đào tạo 8.495 học viên thạc sĩ với trung bình từ 1.000 đến 2.000 học viên/năm, đạt từ 80% đến trên 90% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm. Đối với trình độ tiến sĩ, ĐHTN tuyển sinh và đào tạo 130 nghiên cứu sinh, trung bình mỗi năm tuyển sinh từ 10 đến 30 nghiên cứu sinh, đạt khoảng 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

Về quy mô đào tạo, quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ hiện nay của ĐHTN là 3.912 người học, số lượng học viên thạc sĩ tương đối ổn định khoảng 3.000 người học. Số lượng học viên thạc sĩ tốt nghiệp hằng năm từ 1.000 đến 1.500 học viên. Quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ hiện nay của ĐHTN là khoảng gần 200 nghiên cứu sinh, số lượng nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng tiến sĩ hằng năm từ 30 đến 50 người.

Về kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2017-2022, cán bộ giảng viên của ĐHTN đã chủ trì thực hiện 3.126 đề tài các cấp, chương trình hoặc dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế, trong đó có 62 đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Nhà nước hoặc tương đương, 265 đề tài KH&CN cấp Bộ/Tỉnh, gần 2.800 đề tài KH&CN cấp Đại học và cấp cơ sở (chiếm gần 90% tổng số đề tài) và khoảng 20 dự án nghiên cứu quốc tế khác. Số lượng đề tài KH&CN cấp Nhà nước và cấp Bộ/Tỉnh chiếm khoảng 10% tổng số đề tài và kết quả của các đề tài này đều yêu cầu có sản phẩm đào tạo là học viên thạc sĩ hoặc hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của ĐHTN. Cũng trong giai đoạn này, cán bộ giảng viên của ĐHTN đã công bố 8.923 bài báo khoa học, bao gồm: 6.067 bài được đăng trên các tạp chí trong nước, 1.563 bài đăng trên các tạp chí quốc tế; 1.293 bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục trích dẫn uy tín ISI/Scopus (trung bình khoảng 250 bài báo/năm thuộc danh mục ISI/Scopus).

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công chủ trì thảo luận tại Hội nghị

Thông qua Báo cáo tổng kết công tác đào tạo sau đại học của ĐHTN giai đoạn 2017-2022 và 03 báo cáo tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã hình dung được bức tranh tổng thể về tình hình đào tạo sau đại học của toàn Đại học. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã cho ý kiến thảo luận về các vấn đề: Hoàn thiện văn bản quản lý đào tạo sau đại học tăng trách nhiệm giải trình của các đơn vị đào tạo trong các hoạt động chuyên môn, học thuật; Rà soát, cập nhật và ban hành chương trình đào tạo; kiểm định chương trình đào tạo sau đại học; tổ chức và quản lý đào tạo trình độ sau đại học; gắn kết đào tạo sau đại học với hoạt động nghiên cứu khoa học. Các đơn vị đào tạo cũng chia sẻ những khó khăn, thuận lợi đồng thời kiến nghị các đề xuất để nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của ĐHTN.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị