Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Sơ đồ tổ chức ĐHTN

Đăng ngày: 17-11-2021 | 2391 lần đọc
|

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
(Cập nhật tháng 3/2024)

TNU_STRUCTURE_2024.png