Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN04-07 do TS. Trần Đỗ Minh Châu - Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 10-01-2020 | 414 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu một số bài toán về iđêan nguyên tố trên vành Noether địa phương

Mã số: ĐH2016-TN04-07

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đỗ Minh Châu

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 37/QĐ-ĐHTN ngày 07/01/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 8h30, ngày 15/01/2020 (thứ 4).

Địa điểm: Phòng 206 nhà B1, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA