Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp đại học đề tài KH&CN cấp đại học mã số ĐH2016-TN08-01 do ThS. Nguyễn Thị Nga - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 29-12-2018 | 798 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016

Tên đề tài: Kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

Mã số: ĐH2016-TN08-01

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Nga

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp đại học số: 2553/QĐ-ĐHTN ngày 14/12/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian nghiệm thu: 14h00, Thứ bảy, ngày 05/01/2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B, Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA