Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban công tác HSSV

Đăng ngày: 13-11-2018 | 5017 lần đọc
|
Ban Công tác HSSV
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
 TS. Nguyễn Tất Thắng  Trưởng Ban 0208.3652.774  0912.014.516 thangnt@tnu.edu.vn
 TS. Nguyễn Minh Sơn  Phó ban    0915.660.569 sonnm@tnu.edu.vn
 TS. Nguyễn Đình Yên  Phó ban 0208.3851.589  0902.200.678 nguyendinhyen@tnu.edu.vn
 Vũ Thị Mai Phương  Chuyên viên    0983.315.909 phuongvtm@tnu.edu.vn
 Nguyễn Vũ Hoàng  Chuyên viên    0983.856.942 hoangvn@tnu.edu.vn