Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Đăng ngày: 13-11-2018 | 5588 lần đọc
|
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Địa chỉ Đi động
 Hoàng Văn Hùng  Giám đốc      0989.372.386  hoangvanhung@tnu.edu.vn
 Nguyễn Mạnh Hà  Phó Giám đốc      0912.004.814  nguyenmanhha@tnu.edu.vn
 Đỗ Thị Oanh  Phó phòng Hành chính Tổng hợp      0977711808  oanhdt@tnu.edu.vn
 Nguyễn Đình Thi  Trưởng phòng Công tác HSSV      0914641228  thind@tnu.edu.vn
 Đoàn Quang Duy  Trưởng phòng Hành chính tổng hợp      0913550077  duydq@tnu.edu.vn
 Trần Phạm Văn Cương  Phó phòng Đào tạo      0912324031  cuongtpv@tnu.edu.vn
 Nguyễn Thị Lan Phương  Chuyên viên      0912.388.566  phuongntl@tnu.edu.vn
 Bùi Văn Sơn  Chuyên viên      0984173456  sonbv@tnu.edu.vn
 Nông Hạnh Phúc  Chuyên viên      0984684995  phucnh@tnu.edu.vn
 Hoàng Khánh Chi  Chuyên viên      0914000913  chihk@tnu.edu.vn
 Trần Anh Quang  Chuyên viên      0962232345  quangta@tnu.edu.vn
 Đào Thị Biếc  Chuyên viên      0989666248  biecdt@tnu.edu.vn
 Lê Thị Minh Thảo  Chuyên viên      0978484689  thaoltm@tnu.edu.vn
 Nguyễn Thị Tần  Chuyên viên      0988425278  tannt@tnu.edu.vn
 Đỗ Văn Hải  Chuyên viên      0969351889  haidv@tnu.edu.vn