Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên trong tuyển sinh và quản lý đào tạo trình độ sau đại học

Đăng ngày: 26-05-2021 | 1978 lần đọc
|

Quyết định số 871/QĐ-ĐHTN ngày 25/5/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên trong tuyển sinh và quản lý đào tạo trình độ sau đại học.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng