Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định tổ chức đào tạo chương trình trọng điểm theo định hướng chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 08-03-2022 | 206 lần đọc
|

Ngày 19/7/2021 Đại học Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1243/QĐ-ĐHTN Quy định tổ chức đào tạo chương trình trọng điểm theo định hướng chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.