Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 08-03-2022 | 1802 lần đọc
|

Ngày 28/01/2022 Đại học Thái Nguyên ban hành Quyết định số 127/QĐ-ĐHTN Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.