Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 08-03-2022 | 2645 lần đọc
|

Ngày 10/11/2021 Đại học Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1995/QĐ-ĐHTN Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học của Đại học Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm