Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến dành cho các hệ đào tạo tại Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 18-05-2021 | 563 lần đọc
|

 Quyết định số 795/QĐ-ĐHTN ngày 07/5/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến dành cho các hệ đào tạo tại Đại học Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.