Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 08-03-2022 | 2179 lần đọc
|

Ngày 29/12/2021 Đại học Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2390/QĐ-ĐHTN Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến của Đại học Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.