Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

Đăng ngày: 15-07-2020 | 1203 lần đọc
|

Ngày 30/6/2020 Hội đồng Giáo sư nhà nước ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN Phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 (File đính kèm).

DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM NĂM 2020

STT

DMTC Hội đồng giáo sư ngành

Ghi chú

1

Chăn nuôi, thú y, thủy sản

Xem tại đây

2

Cơ học

Xem tại đây

3

Cơ khí - Động lực

Xem tại đây

4

Công nghệ thông tin

Xem tại đây

5

Dược học

Xem tại đây

6

Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xem tại đây

7

Giao thông vận tải

Xem tại đây

8

Giáo dục học

Xem tại đây

9

Hóa học - Công nghệ thực phẩm

Xem tại đây

10

Khoa học An ninh

Xem tại đây

11

Khoa học Quân sự

Xem tại đây

12

Khoa học Trái đất - Mỏ

Xem tại đây

13

Kinh tế

Xem tại đây

14

Luật học

Xem tại đây

15

Luyện kim

Xem tại đây

16

Ngôn ngữ học

Xem tại đây

17

Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Xem tại đây

18

Sinh học

Xem tại đây

19

Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học

Xem tại đây

20

Tâm lý học

Xem tại đây

21

Thủy lợi

Xem tại đây

22

Toán học

Xem tại đây

23

Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Xem tại đây

24

Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

Xem tại đây

25

Văn học

Xem tại đây

26

Vật lý

Xem tại đây

27

Xây dựng - Kiến trúc

Xem tại đây

28

Y học

Xem tại đây