Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định phê duyệt và ban hành dạng thức đề thi môn tiếng Anh đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 05-04-2022 | 1309 lần đọc
|

Ngày 04/4/2022 Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quyết định số 387/QĐ-ĐHTN Phê duyệt và ban hành dạng thức đề thi môn tiếng Anh đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng.