Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 129/QĐ-BGDĐT ngày 16/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Đăng ngày: 19-02-2019 | 992 lần đọc
|

Quyết định số 129/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc thành lập

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 129/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2019 về việc thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước.