Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 169/QĐ-BGDĐT ngày 21/1/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước

Đăng ngày: 19-02-2019 | 3479 lần đọc
|

Quyết định số 169/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc

bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 169/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2019 về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước.