Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 03-07-2023 | 1529 lần đọc
|

TT

Họ và tên ứng viên

Ngày sinh

Chức danh đăng ký

Ngành, liên ngành

Hồ sơ đăng ký

1.       

Vũ Ngọc Pi

12/9/1964

Giáo sư

Cơ khí - Động lực

Xem chi tiết file đính kèm

2.       

Trần Thị Thu Hà

01/6/1971

Giáo sư

Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Xem chi tiết file đính kèm

3.       

Nguyễn Đăng Hội

5/10/1971

Giáo sư

Khoa học Trái đất - Mỏ

Xem chi tiết file đính kèm

4.       

Nguyễn An Thịnh

3/18/1980

Giáo sư

Khoa học Trái đất - Mỏ

Xem chi tiết file đính kèm

5.       

Hà Duy Trường

28/7/1980

Phó giáo sư

Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Xem chi tiết file đính kèm

6.       

Bùi Thị Thơm

20/4/1975

Phó giáo sư

Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

Xem chi tiết file đính kèm

7.       

Trần Thị Hoan

20/5/1982

Phó giáo sư

Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

Xem chi tiết file đính kèm

8.       

Trần Đức Hoàn

27/5/1981

Phó giáo sư

Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

Xem chi tiết file đính kèm

9.       

Nguyễn Tiến Long

02/11/1976

Phó giáo sư

Kinh tế

Xem chi tiết file đính kèm

10.   

Nguyễn Thị Thu Thương

26/7/1985

Phó giáo sư

Kinh tế

Xem chi tiết file đính kèm

11.   

Lê Thị Hương Lan

03/11/1974

Phó giáo sư

Y học

Xem chi tiết file đính kèm

12.   

Hà Xuân Linh

02/6/1978

Phó giáo sư

Nông - Lâm nghiệp

Xem chi tiết file đính kèm

13.   

Nguyễn Hữu Xuân

27/9/1973

Phó giáo sư

Khoa học Trái đất - Mỏ

Xem chi tiết file đính kèm

14.   

Lê Thị Thanh Hương

25/01/1982

Phó giáo sư

Sinh học

Xem chi tiết file đính kèm

15.   

Nguyễn Thị Hải Yến

22/03/1979

Phó giáo sư

Sinh học

Xem chi tiết file đính kèm

16.   

Hoàng Thị Thu Yến

18/05/1978

Phó giáo sư

Sinh học

Xem chi tiết file đính kèm

17.   

Phạm Thị Thu Hà

21/09/1981

Phó giáo sư

Hóa học

Xem chi tiết file đính kèm

18.   

Vương Trường Xuân

31/07/1979

Phó giáo sư

Hóa học

Xem chi tiết file đính kèm

19.   

Lê Tiến Hà

01/11/1980

Phó giáo sư

Vật lý

Xem chi tiết file đính kèm

20.   

Phạm Minh Tân

10/7/1979

Phó giáo sư

Vật lý

Xem chi tiết file đính kèm

21.   

Mai Viết Thuận

08/01/1985

Phó giáo sư

Toán học

Xem chi tiết file đính kèm

22.   

Trần Đức Chuyển

30/12/1977

Phó giáo sư

Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xem chi tiết file đính kèm

23.   

Nguyễn Hồng Quang

17/05/1984

Phó giáo sư

Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xem chi tiết file đính kèm

24.   

Đỗ Trung Hải

07/01/1974

Phó giáo sư

Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xem chi tiết file đính kèm

25.   

Vũ Văn Thắng

21/03/1978

Phó giáo sư

Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xem chi tiết file đính kèm

26.   

Nguyễn Đình Ngọc

19/05/1984

Phó giáo sư

Cơ khí - Động lực

Xem chi tiết file đính kèm

27.   

Lê Xuân Hưng

28/02/1985

Phó giáo sư

Cơ khí - Động lực

Xem chi tiết file đính kèm

28.   

Nguyễn Thị Thanh Nga

25/04/1982

Phó giáo sư

Cơ khí - Động lực

Xem chi tiết file đính kèm

29.   

Ngô Minh Tuấn

10/4/1985

Phó giáo sư

Cơ khí - Động lực

Xem chi tiết file đính kèm

30.   

Dương Thế Hùng

23/11/1974

Phó giáo sư

Cơ học

Xem chi tiết file đính kèm