Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo điều chỉnh kế hoạch họp Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên và thời gian nộp hồ sơ đối với ứng viên.

Đăng ngày: 30-07-2021 | 1513 lần đọc
|

Ngày 22 tháng 7 năm 2021 Đại học Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1250/TB-ĐHTN về việc điều chỉnh kế hoạch họp Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên và thời gian nộp hồ sơ đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại Đại học Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng./.