Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên.

Đăng ngày: 21-06-2021 | 1341 lần đọc
|

Thông báo số 1062/TB-ĐHTN ngày 18/6/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc điều chỉnh kế hoạch họp hội đồng giáo sư sơ sở Đại học Thái Nguyên và thời gian nộp hồ sơ đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 tại Đại học Thái Nguyên.

 Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.