Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Khảo sát chính thức đánh giá đồng cấp cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Nông Lâm

Đăng ngày: 02-12-2022 | 1018 lần đọc
|

Nhằm nâng cao chất lượng đối với báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học và hỗ trợ Nhà trường kiểm tra tổng thể đối với cở sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin và hạ tầng mạng, thư viện để chuẩn bị cho công tác đón đoàn đánh giá ngoài thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Ngày 01/12/2022, Đoàn đánh giá đồng cấp do Giám đốc Đại học Thái Nguyên thành lập theo quyết định số 2055/QĐ-ĐHTN ngày 18 tháng 11 năm 2022 đã thực hiện khảo sát chính thức tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

02.12.2022 Đánh giá NL (1).JPG

TS. Phạm Văn Hùng – Chuyên gia, kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu khai mạc đánh giá đồng cấp tại Trường ĐHNL

Đoàn khảo sát do TS. Phạm Văn Hùng – Chuyên gia, kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục làm trưởng đoàn cùng các thành viên là thư ký, cán bộ đánh giá, cán bộ hỗ trợ đoàn là những cán bộ giảng viên hoạt động lâu năm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục, đã từng tham gia nhiều đoàn đánh giá cơ sở giáo dục trong và ngoài Đại học Thái Nguyên.

Về phía Trường Đại học Nông Lâm có PGS.TS Nguyễn Hưng Quang – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cùng các thầy cô trong Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường.

02.12.2022 Đánh giá NL (2).JPG

PGS.TS Nguyễn Hưng Quang – Hiệu trưởng Trường ĐHNL phát biểu tại buổi khảo sát

Trường Đại học Nông Lâm – ĐHTN là trường đại học thành viên được Đại học Thái Nguyên triển khai đánh giá đồng cấp trong hoạt động hỗ trợ tổng thể các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên để chuẩn bị cho công tác kiểm định cơ sở giáo dục lần 2 (lần 1 năm 2017, theo quy định 5 năm sẽ hết hạn giấy chứng nhận). Tháng 9 và tháng 10 năm 2022, Đại học Thái Nguyên đã triển khai đánh giá đồng cấp tại Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Y Dược, sau mỗi lần đánh giá, Đoàn đánh giá sẽ tổng hợp báo cáo trên cơ sở báo cáo của từng thành viên đoàn đánh giá, trong đó sẽ chỉ ra những điểm mạnh, những mặt còn tồn tại và đề xuất hướng khắc phục đối với toàn bộ 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

02.12.2022 Đánh giá NL (3).JPG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhà trường căn cứ vào khuyến nghị của đoàn đánh giá để khắc phục những điểm còn tồn tại, nhằm mang lại kết quả tốt nhất trong công tác đón đoàn đánh giá ngoài tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong thời gian tới.

Thu Hà