Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 -  2019

Đăng ngày: 26-09-2019 | 1997 lần đọc
|

Ngày 23/9, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2019 – 2020. Dự Hội nghị có đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị thành viên; các cán bộ chuyên trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của các đơn vị, lãnh đạo các khoa/ bộ môn có chương trình đào tạo tham gia đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2019. GS.TS Phạm Hồng Quang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

26-9-2019-KT-1.JPG

GS.TS Phạm Hồng Quang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại  Hội nghị.

Năm học 2018 – 2019, công tác khảo thí của các đơn vị tập trung tăng cường công tác kiểm tra đánh giá người học, đảm bảo tính công bằng, khách quan, đánh giá gắn với chuẩn đầu ra. Xây dựng, bổ sung ngân hàng đề thi/câu hỏi thi đối với các học phần còn thiếu của tất cả các hệ đào tạo đặc biệt là các học phần của hệ đào tạo sau đại học và phi chính qui.

Thực hiện đa dạng hóa các hình thức thi, kiểm tra đánh giá  như: Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm, báo cáo tiểu luận… Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khảo thí như: Thi trắc nghiệm trên máy, quản lý ngân hàng đề thi và chiết xuất đề thi bằng phần mềm chuyên dụng.

Về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, hoạt động cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và đánh giá chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong và ngoài nước được quan tâm thực hiện. Các đơn vị đã triển khai công tác cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục theo kế hoạch cải thiện chất lượng giai đoạn 2017-2022. Trong năm học 2018-2019, toàn Đại học có 29 chương trình đào tạo được tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn của Việt Nam, 17 chương trình đào tạo đang triển khai tự đánh giá sử dụng Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA.

Các đơn vị thành viên cũng đã thực hiện đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp, rà soát cập nhật chuẩn đầu ra

Các chương trình đào tạo đã mời 24 chuyên gia ngoài trường bao gồm giảng viên và nhà sử dụng lao động tham gia đánh giá.

Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng và các hoạt động đảm bảo chất lượng ngoài Đại học được chú trọng, 797 lượt cán bộ tham gia các đợt tập huấn trong năm. Trong đó Đại học đã tổ chức tập huấn về khảo sát người học, cựu người học và nhà tuyển dụng lao động đánh giá về chất lượng phục vụ và đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác Học sinh Sinh viên, kỹ năng xây dựng phiếu khảo sát, thu thập và xử lý thông tin, phân tích và xử lý số liệu; Hỗ trợ tổ chức tập huấn nghiệp vụ đánh giá chương trình đào tạo, tư vấn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA; tập huấn nghiệp vụ về xây dựng ngân hàng đề thi, chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội cho các đơn vị trực thuộc Đại học; Phối hợp với Aus4skills tổ chức tập huấn về công tác ĐBCLGD cho gần 120 cán bộ trong toàn Đại học. Cử 03 cán bộ tham gia hoạt động của Mạng lưới AUN-QA tại Philippine. Tổ chức Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục với các trường đại học trong nước.

Về thực hiện quy chế công khai, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 – 2019 theo Thông tư 36 Quy chế công khai và gửi kết luận kiểm tra về các đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại  biểu đã cho ý kiến thảo luận xoay quanh công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHTN, các đơn vị thành viên trong năm học 2018 – 2019 và kế hoạch triển khai trong năm học 2019 – 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Phạm Hồng Quang yêu cầu các đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng đơn vị mình để có chiến lược phát triển phù hợp. Mỗi đơn vị cần nhận thức đúng đắn về công tác đảm bảo chất lượng không chỉ của riêng cá nhân nào mà đó là nhiệm vụ chung của tập thể đơn vị, của mỗi cán bộ, giảng viên và người học trong nhà trường. Trong thời gian tới, Đại học Thái Nguyên sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị giáo dục đại học và rà soát nâng cao chất lượng chương trình đào tạo. Các hoạt động chính bao gồm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá người học đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan; đẩy mạnh đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn trong nước và khu vực; rà soát các quy định, quy trình quản lý về khảo thí và đảm bảo chất lượng; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng; dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học và chương trình đào tạo, Đại học ký hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị thành viên để thực hiện tốt công tác này. Bên cạnh đó, Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ lẫn truyền thông bên ngoài, để lan tỏa công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng của mỗi đơn vị cũng như của Đại  học Thái Nguyên tới xã hội./.

Tác giả: Thanh Loan – TNU Media