Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục và Trao chứng nhận Kiểm điểm chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

Đăng ngày: 25-01-2022 | 529 lần đọc
|

Ngày 25/01/2022, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021. Dự Hội nghị có đại diện Ban Giám đốc, Văn phòng, các ban chức năng; đại diện lãnh đạo đơn vị và phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường đại học, cao đẳng, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế thuộc Đại học. GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

25-12-2022-kt-1.jpg

 GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên và lãnh đạo Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA, cho 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Y Dược (Bác sĩ Y khoa, Cử nhân Điều dưỡng), 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm (Sư phạm Toán và Sư phạm Hóa)

Năm 2021, công tác khảo thí của Đại học Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực, các đơn vị đã thực hiện rà soát, bổ sung ngân hàng đề thi/câu hỏi thi cho các hệ đào tạo, Một số đơn vị đã thực hiện đánh giá ngân hàng đề/câu hỏi thi, như: Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tiến hành phân tích độ giá trị và độ tin cậy câu hỏi thi kết thúc học phần bằng hình thức tự luận; Trường ĐH Y dược, Đại học Nông lâm đã đưa phần mềm phân tích độ giá trị và độ tin cậy của câu hỏi thi trắc nghiệm trong kỳ thi kết thúc học phần. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 trong năm 2021 diễn ra phức tạp, các đơn vị đã xây dựng và áp dụng các quy định trong hoạt động giảng dạy và thi, kiểm tra đánh giá kết quả đối với người học một cách linh động, đa dạng, đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến.

Về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, hoạt động đánh giá cơ sở giáo dục được các đơn vị thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng sau kiểm định nhà trường trong năm học 2020-2021, gửi báo cáo giữa chu kỳ cho Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, 05 đơn vị đã thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học  chuẩn bị các điều kiện cho đánh giá ngoài năm 2022.

25-12-2022-kt-2.jpg

GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Một kết quả đáng khích lệ trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học được thực hiện trong năm 2021 đó là đã có 07 chương trình đào tạo được AUN-QA đánh giá ngoài, trong đó có 04 chương trình đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA, bao gồm 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Y Dược (Bác sĩ Y khoa, Cử nhân Điều dưỡng), 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm (Sư phạm Toán và Sư phạm Hóa), trong đó chương trong đó chương trình Bác sĩ Y khoa được đánh giá ở mức tốt hơn yêu cầu; 03 chương trình của Trường Đại học Nông Lâm (Bác sỹ Thú y, Kỹ sư Chăn nuôi Thú y, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm) đã có kết quả sơ bộ đạt chuẩn chất lượng.

Bên cạnh đó, toàn Đại học cũng đã có 24 chương trình đào tạo thực hiện tự đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA và Bộ Giáo dục và Đào tạo, 08 chương trình đào tạo được AUN-QA xếp lịch đánh giá vào tháng 4 và tháng 9/2022 bao gồm 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Khoa Quốc tế, Trường Ngoại ngữ mỗi đơn vị có 01 chương trình đào tạo và 07 chương trình đào tạo đánh giá theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học, 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Cũng trong năm 2021, đã tiến hành đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra cho 14 chương trình đào tạo (Trường ĐH Kinh tế Quản trị kinh doanh 06 CTĐT, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và truyền thông 07 CTĐT, Trường ĐH Y Dược 01 CTĐT)...

Về việc thực hiện quy chế công khai, tính đến tháng 11/2021, tất cả 13 đơn vị của Đại học Thái Nguyên đã thực hiện quy chế công khai theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu của ĐHTN. Các đơn vị đã thực hiện công khai đúng thời điểm, cách trình bày dễ tra cứu, như: Trường Đại học Sư Phạm, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, trong năm 2021, Đại học đã tổ chức 01 đợt tập huấn cho 300 cán bộ về đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chủ động tập huấn, cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục với tổng số lượt cán bộ tham gia đào tạo tập huấn trong toàn Đại học lên hơn 800 lượt.

25-12-2022-kt-3.jpg

 TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục của ĐHTN báo cáo công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của ĐHTN năm 2021

Bên cạnh những kết quả đã đạt được được, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Đại học Thái Nguyên vẫn còn một số hạn chế như: Việc rà soát và xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi thi; đánh giá độ khó, độ phân biệt, độ giá trị, độ tin cậy của ngân hàng đề thi/ câu hỏi thi của tất cả các đơn vị còn chậm; Số lượng chương trình đào tạo được đánh giá ngoài, đánh giá chất lượng theo chuẩn đầu ra năm 2021 không thực hiện đúng kế hoạch...

Năm 2022, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Đại học Thái Nguyên sẽ tập trung vào việc rà soát và điều chỉnh kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025; Rà soát các văn bản quản lý về khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Rà soát ngân hàng đề thi; Triển khai phần mềm đánh giá  chất lượng câu hỏi thi, đề thi; Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi và phần mềm tổ chức thi theo hình thức trực tiếp hoặc online; Cài đặt phần mềm lưu trữ hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá ngoài cho các đơn vị để chuẩn bị cho đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học và CTĐT; Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục đối với 07 trường đại học thành viên; Đánh giá đồng cấp 20 CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, 08 CTĐT theo AUN-QA cho các chương trình hoàn thành tự đánh giá. Tự đánh giá và đón đoàn đánh giá ngoài 08 CTĐT đăng ký đánh giá của AUN-QA. Đánh giá ngoài 20 CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Tổ chức đánh giá chất lượng CTĐT theo chuẩn đầu ra cho các CTĐT đăng ký đánh giá ngoài; Khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về chất lượng giảng dạy, hoạt động hỗ trợ đào tạo và học tập, nghiên cứu khoa học, CTĐT; Triển khai các hoạt động cải thiện chất lượng sau đánh giá chất lượng, khảo sát; Cập nhật thông tin theo quy định tại Quy chế công khai của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ĐHTN; Tổ chức tập huấn về công tác chuyên môn và cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ...

Cũng tại Hội nghị, GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA cho 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Y Dược (Bác sĩ Y khoa, Cử nhân Điều dưỡng) và 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm (Sư phạm Toán và Sư phạm Hóa)./.

25-12-2022-kt-4.jpg

 GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA cho chương trình Bác sĩ Y khoa của Trường Đại học Y Dược.

25-12-2022-kt-5.jpg

 GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA cho chương trình Cử nhân điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược.

25-12-2022-kt-6.jpg

 GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA cho chương trình Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm.

25-12-2022-kt-7.jpg

 GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA cho chương trình Sư phạm Hóa của Trường Đại học Sư phạm.