Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn năm 2024

Đăng ngày: 14-06-2024 | 407 lần đọc
|

Chiều 13/6, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Công đoàn Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn năm 2024.

14.6 (1a).jpg

TS. Nguyễn Ngọc Ân, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tập huấn tại Hội nghị

Dự Hội nghị có TS. Nguyễn Ngọc Ân, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên; Ths.Nguyễn Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học; các đồng chí là Uỷ viên BCH, Uỷ ban kiểm tra, Văn phòng Công đoàn và Trưởng ban Thanh tra nhân dân các công đoàn cơ sở.

Mục đích Hội nghị nhằm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Chương trình hành động số 01/CTr-CĐN ngày 26/02/2024 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam và Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam gắn với triển khai chương trình toàn khóa của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm giúp đoàn viên, viên chức, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và chương trình toàn khóa của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao của đoàn viên, viên chức, người lao động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời nâng cao kỹ năng quản lý, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

14.6 (1c).jpg

PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn ĐHTN phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao đổi về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho đoàn viên lao động trong toàn Đại học; kĩ năng cần thiết đối với cán bộ công đoàn để đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động trong tình hình mới. Với phương thức truyền đạt hấp dẫn, các cán bộ công đoàn hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách, quy định và cách thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Thông qua những nội dung này đã giúp tạo điều kiện cho các cán bộ công đoàn Đại học Thái Nguyên nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết trong hoạt động công đoàn tại cơ sở, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn ngành.

Bảo Ngân