Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban khoa học công nghệ và đối ngoại

Đăng ngày: 13-11-2018 | 4828 lần đọc
|
Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh  Trưởng ban      
TS. Mai Anh Khoa  Phó ban 0208.3654.096  0968.533.888 khoa.mai@tnu.edu.vn
TS. Bùi Thị Hương Giang  Phó ban 02803851690  0943.228.280 bhgiang@tnu.edu.vn
Nguyễn Thùy Chi  Chuyên viên 0280 3851690  0976.176.040 chintt@tnu.edu.vn
Nguyễn Tuấn Anh  Chuyên viên    0913.847.333 anhnt@tnu.edu.vn
Hà Anh Tuấn  Chuyên viên    0913.455.882 haanhtuan@tnu.edu.vn
Phạm Thị Hạnh Lan  Chuyên viên    0984.373.835 lanpth@tnu.edu.vn