Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

BAN THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

Đăng ngày: 13-11-2018 | 9380 lần đọc
|
Ban Thanh Tra và Pháp chế
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Địa chỉ Đi động
Đàm Thị Uyên Trưởng ban     0912.804.483  
Lục Kim Thiều Phó Trưởng ban     0917.505.453 thieulk@tnu.edu.vn
Hoàng Tuấn Anh Phó Trưởng ban     0947.026.888  
Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên     0975.969.960 yennth@tnu.edu.vn
Vũ Thu Thủy Chuyên viên     0949.370.808 thuyvt@tnu.edu.vn
Nguyễn Thị Huyền Trang Chuyên viên     0868.972.258 trangnth@tnu.edu.vn
Hoàng Thị Hội Chuyên viên     0375.582.157 hoiht@tnu.edu.vn