Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Biên bản hợp tác

Đăng ngày: 08-10-2018 | 18873 lần đọc
|

DANH SÁCH BIÊN BẢN HỢP TÁC CÒN HIỆU LỰC GIỮA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

STT

Tên đối tác

Quốc gia

Hiệu lực từ

1

De Montfort University (DMU)

Anh

13/1/2013

2

Manchester Metropolitan University (MMU)

Anh

3/2/2012

3

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Băng-la-đét

28/01/2015

4

International University College (IUC)

Bun-ga-ri

11/2013

5

Quốc vụ khanh Thượng viện Campuchia

Campuchia

21/9/2013

6

Royal University of Phnom Penh (RUPP)

Campuchia

23/4/2014

7

Feng Chia University (FCU)

Đài Loan

10/6/2014

8

National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)

Đài Loan

17/4/2014

9

Chung Yuan Christian University (CYCU)

Đài Loan

2013

10

National Taichung University of Education (NTUE)

Đài Loan

30/11/2010

11

Yuan Ze University (YZU)

Đài Loan

29/4/2010

12

GIS Research Centre - Fengchia University (FU)

Đài Loan

12/6/2012

13

National Chung Cheng University

Đài Loan

05/2015

14

Hamburg University (HU)

Đức

21/1/2014

15

University of Greifswald (UG)

Đức

2014

16

Busan University of Foreign Studies

Hàn Quốc

04/2015

17

Daegu University (DU)

Hàn Quốc

10/1/2013

18

Seoul National University (SNU)

Hàn Quốc

 

19

Gyongju University (GU)

Hàn Quốc

11/2014

20

Oklahoma State University (OSU)

Hoa Kỳ

16/10/2014

21

UC Davis

Hoa Kỳ

 

22

University of Hawai’i at Manoa (UHM)

Hoa Kỳ

17/12/2013

23

Southern Nazarene University (SNU)

Hoa Kỳ

 

24

Victoria University of Wellington (VUW)

Niu Di Lân

6/8/2013

25

 Sriwijaya University (SU)

In-đô-nê-xi-a

21/10/2014

26

National University of Laos (NUL)

Lào

3/4/2013

27

Mongolian State University of Agriculture (MSUA)

Mông Cổ

10/3/2014

28

Kazan National Research Technological University (KNRTU)

Nga

2013

29

Kinki University (KU)

Nhật Bản

 

30

National University Corporation Kochi University

Nhật Bản

25/3/2015

31

Paris Graduate School of Management (PGSM)

Pháp

28/5/2010

32

Laguna State Polytechnic University (LSPU)

Phi-lip-pin

20/6/2011

33

Southern Narazene Univerity (SNU)

Phi-lip-pin

1/7/2013

34

Southern Luzon State Univeristy (SLSU)

Phi-lip-pin

 

35

Leyte Normal university (LNU)

Phi-lip-pin

10/1/2014

36

Palawan State University (PSU)

Phi-lip-pin

 

37

Polytechnic University of the Philippines (PUP)

Phi-lip-pin

12/4/2013

38

Honghe University (HU)

Trung Quốc

 

39

Shu – Te Univeristy (STU)

Trung Quốc

 

40

University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)

Thái Lan

 

41

Sunkunkwan University (SU)

Thái Lan

 

42

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMU)

Thái Lan

 

43

Curtin University of Technology (CUT)

Úc

18/9/2012

44

Edit Cowan University (ECU)

Úc

 

45

Swinburne University of Technology

Úc

04/2015

46

University of Newcastle Australia

Úc

04/2015

47

SDH Institute PTE Ltd

Xin-ga-po

11/7/2013