Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Các đối tác khu vực Châu Âu

Đăng ngày: 26-11-2019 | 3607 lần đọc
|

Quốc gia

Tên Trường/Tổ chức

Tổng số

LB Nga

-         Đại học Kỹ thuật Volgagrad

-         Trung tâm Nghiên cứu Tự động hóa và Thiết bị Tự động

-         Trường Đại học Kỹ thuật Năng lượng Quốc gia Moscow

-         Đại học Bách khoa miền Nam Liên bang Nga Platov

-         Đại học Kỹ thuật Bang Kaliningrad

-         Đại học Năng lượng Moscow (MPEI)

-         Đại học Quốc gia về CNTT, Cơ học và Quang học Xanh pê téc bua (ITMO)

7

Ba Lan

-         Đại học Kỹ thuật Opole

1

Đức

-         Đại học Ernst-Moritz-Arndt, Greifswald

-         Đại học Giessen

2

Pháp

-         Trường Đại học Quản trị Paris

-         Đại học Purpan

2

Ý

-         Đại học Genoa

1

Ba Lan

-         Đai học Warmia and Mazury in Olsztyn

1

Anh

-         Đại học De Montfort

-         Đại học Manchester Metropolitan

-         Đại học Leed Beckets

-         Đại học Edith Cowan

-         Đại học Swinburn

-         Đại học Newcastle

-         Đại học Wollogong

-         Đại học West of England

8

Thụy Điển

-         Đại học Likoping

1

Bulgari

-         Viện Nông Nghiệp

1

Tây Ban Nha

-         Đại học Valadolid

1

Hungary

-         Trường Đại học Sopron

-         ĐH Kapoesvar

-         ĐH Pannonia

3

Bỉ

-         Đại học Thomas Mores

-         Đại học Artevelde

2