Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Các đối tác khu vực Châu Á

Đăng ngày: 26-11-2019 | 4001 lần đọc
|

Quốc gia/Vùng lãnh thổ

Trường/tổ chức

Tổng số

Trung Quốc

-         Học viện Hồng Hà

-         Đại học Nông nghiệp Vân Nam

-         Học viện Văn Sơn

-         ĐHKHKTĐT Quế Lâm

-         Đại học Nam Hoa

-         Trường Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương

-         Học viện Sư phạm Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây

-         Học viện Sư phạm Quảng Tây

-         Trường Đại học Giáo dục Hồng Kông

9

Philippines

-         Đại học Central Phillipines

-         Đại học Southern Luzon

-         Đại học Tổng hợp Quirino

-         Đại học Kalinga Apayo

-         Đại học Sultan Kudarat

-         Đại học Bách Khoa Laguana

-         Trường Đại học Batangas

-         Đại học Nông nghiệp  

-         Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng phía Nam Phillipine (STRASUC)

-         Trường Đại học Tổng hợp Don Mariano Marcos Memorial (DMMMSU)

-         Đại học Cavite

11

Đài Loan

-         Đại học Kỹ thuật Quốc gia Đài Bắc

-         Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Bình Đông

-         Đại học Chung Cheng

-         Đại học Tsing Hua

-         Đại học Trung Ương

-         Đại học Phùng Giáp

-         Đại học Feng Chia

-         Trường Công tác xã hội, ĐHKH&KT QG Bình Đông

-         Đại học Đại Diệp

-         Đại học Quốc gia Chung-Hsing

-         Đại học Quốc gia Đài Loan

-         Đại học LHQL Đài Loan

-         Đại học Trường Vinh

-         Đại học Quốc gia Yang-Ming

-         Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo

-         Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc

-         Association of Taiwan Organic Agriculture Promotion (ATOAP)

-         Bộ Kinh tế Đài Loan

-         Đại học Khoa học và Ứng dụng quốc gia Cao Hùng

-         Đại học Quốc lập Bình Đông

-         Đại học Sư phạm Cao Hùng

-         Đại học Nam Hoa

-         Đại học Khoa học Kỹ thuật Từ Tế

-         Học viện Quản lý và Sức khỏe Kinh Quốc

-         Đại học Ling Tung

-         Đại học Chi Nan (Tế Nam)

-         Đại học Hsing Wu (Tỉnh Ngô)

-         Đại học Đông Hoa

-         Đại học Khoa học và Kỹ thuật Trung Hoa

-         Đại học Quốc gia Chung Hsing (Trung Hưng)

-         Địa học Kỹ thuật Lee-Ming

-         Địa học Kỹ thuật Ứng dụng Cao Hùng

-         Địa học Yuan Ze

-         Đại học Shu-Te

-         Đại học Prividence

-         Đại học Hàng Hải Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

36

 

 

 

 

 

 

 

Hàn Quốc

-         Đại học Quốc gia Kyungpook

-         Đại học Ngoại ngữ Busan

-         Đại học Daegu Cyber

-         Đại học Gumi

-         Đại học Quốc gia Chonnam

-         Đại học Quốc gia Gyeongsang

-         Đại học Sunmon

-         Đại học Daejin

-         Đại học Kyungnam

-         Công ty UJU

-         Khoa Quốc tế học, Đại học Sogang

-         Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Seoul

-         Đại học Wonkwang

13

Lào

-         Trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang

-         Trường Cao đẳng Sư phạm Luang Prabang

-         Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khảy

-         Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lào – Đức

-         Trường Cao đẳng Kỹ thuật Dạy nghề Khammouane

-         Trường Cao đẳng Kỹ thuật Dạy nghề Champasak

-         Trường Cao đẳng Pakpasak

-         Vụ Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề, Bộ Giáo dục và Thể thao

-         Trường CĐSP Bản Cơn

-         Trường Cao đẳng Hữu nghị Dạy nghề Vientiane-Hanoi

-         Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm muộn

-         Sở giáo dục thể thao tỉnh Viêng Chăn

12

Bangladesh

-         Viện Phát triển nông thôn Bangladesh

               1

Nhật Bản

-         Đại học Kanto Gakuin

-         Đai học Kỹ thuật Chiba

-         Công ty Minami, Fuji

-         Đại học Quốc gia Kochi

-         Đại học Công nghệ ô tô Yokohama

-         Công ty TNHH Work Support Y Nhật Bản

-         Công ty TNHH U. International Human (UIH)

               7

Thái Lan

-         Đại học Dhonburi Rajabhat

-         Đại học Chiangmai

-         Trường Đại học Udon “Thani Rajabha”

-         Khoa Y tế Công cộng, ĐH Khon Kaen

-         Đại học Kasetsart

 5

Iran

-         Viện nghiên cứu Shakhespajourh

1

Malaysia

-         Đại học HELP

1

Isarel

-         Trung tâm Nông nghiệp AICAT

1

Uzbekistan

-         Trường ĐH Tashkent

1

Indonesia

-         Đại học Sebelas, Indonexia

-         Đại học Sriwijaya

-         Đại học Islam Malang

 

3