Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Các đối tác khu vực Châu Đại Dương

Đăng ngày: 26-11-2019 | 3436 lần đọc
|

Quốc gia

Tên Trường/Tổ chức

Tổng số 

 Úc

-         Đại học Canberra

-         Đại học Queensland

-         Đại học Khoa học và Công nghệ Queensland

-         Đại học Sunshine Coast, Australia

-         Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực

-         Đại học New England, Úc

6