Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Các đối tác khu vực châu Mỹ

Đăng ngày: 26-11-2019 | 3349 lần đọc
|
Quốc gia

Tên Trường/Tổ chức

Tổng số

Mỹ

-         Đại học Bang Oklahoma

-         Đại học California Davis Bang New York

-         Đại học Tổng hợp Saginaw Valley

-         Đại học Bang NewYork tại Buffalo

-         Đại học California State University, San Bernadino

5

Canada

-         Đại học Saskachewan

-         Đại học Geogian, Canada

2