Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Các đơn vị, tổ chức quốc tế có hợp tác với Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 08-10-2018 | 109343 lần đọc
|

CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC QUỐC TẾ CÓ HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

STT

Tên tổ chức

Quốc gia

1

Hội Đồng Anh

Anh

2

Đại học De Montfort

Anh

3

Đại học Manchester Metropolitan

Anh

4

Đại học Kent, Anh Quốc

Anh

5

Đại học Cambridge

Anh

6

Đại học Manchester Metropolitan

Anh

7

Đại học De Montfort

Anh

8

Cao đẳng Wake Field

Anh

9

Đại học Reading

Anh

10

Đại học BOKU Áo

Áo

11

Đại học Công nghệ Graz

Áo

12

Đại học Quốc gia Belarus

Bê-la-rút

13

Đại học quốc tế Bulgaria

Bun-ga-ri

14

Bộ GD, Thanh niên và Thể thao - Vương quốc Campuchia

Cam-pu-chia

15

Thượng viện Campuchia

Cam-pu-chia

16

Đại học Quốc tế Campuchia

Cam-pu-chia

17

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia

Cam-pu-chia

18

Micronutrient Initiatives

Ca-na-da

19

Đại học Georgian

Ca-na-da

20

Đại học British Columbia (UBC)

Ca-na-da

21

Tổ chức Hỗ trợ Đại học Quốc tế Ca-na-da (WUSC)

Ca-na-da

22

Đại học Quebec

Ca-na-da

23

Đại học Missouri

Cô-lum-bi-a

24

Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan

Đài Loan

25

Cao đẳng Y và Quản lý Shuzen

Đài Loan

26

Đại học KH&CN Quốc gia Bình Đông

Đài Loan

27

Văm phòng Văn hóa - Kinh tế Đài Bắc

Đài Loan

28

Đại học Yuan Ze

Đài Loan

29

Đại học Quốc gia Thành Công

Đài Loan

30

Học viện công nghệ và thương mại Yung-Ta

Đài Loan

31

Đại học Khoa học ứng dụng quốc gia Kaohsiung

Đài Loan

32

Đại học Giáo dục thành phố Taipei

Đài Loan

33

Đại học Shu-te

Đài Loan

34

Đại học Khoa học công nghệ trung ương Đài Loan

Đài Loan

35

Đại học giáo dục quốc gia Taichung

Đài Loan

36

Đại học Fengchia

Đài Loan

37

Hiệp hội các trường Đại học Đài Loan

Đài Loan

38

Học viện Hán ngữ Vân Tảo

Đài Loan

39

Đại học Kỹ thuật Dresen

Đức

40

Đại học Giessen

Đưc

41

Trường Đại học Hochschule Merseburg

Đức

42

Bộ môi trường CHLB Đức

Đức

43

Đại học Ứng dụng Khoa học Merseburg

Đức

44

Đại học Hohenheim

Đức

45

Bộ Môi trường Đức

Đức

46

Đại học Greifswald

Đức

47

Văn phòng DAAD

Đức

48

Văn phòng Hessen, CHLB Đức

Đức

49

Đại học Andrea Wolf

Đức 

50

Đại học Kỹ thuật Ilmenau

Đức

51

Đại học Khoa học ứng dụng Fontys

Hà Lan

52

Đại học Cheongju

Hàn Quốc

53

Đại học Keimyung

Hàn Quốc

54

Đại học Deagu Cyber

Hàn Quốc

55

Đại học Sogang

Hàn Quốc

56

Đại học Chodang

Hàn Quốc

57

Đại học Ajou

Hàn Quốc

58

Đại học Korea

Hàn Quốc

59

Đại học Ewha Woman

Hàn Quốc

60

Đại học Cheongju

Hàn Quốc

61

Viện KAIST

Hàn Quốc

62

Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang

Hàn Quốc

63

Đại học Bang New York tại Buffalo

Hoa Kỳ

64

Trường cao đẳng Staten Island

Hoa Kỳ

65

Trường Đại học Hawaii tại Hilo

Hoa Kỳ

66

Đại học Hawai`i

Hoa Kỳ

67

Đại học Bang Iowa

Hoa Kỳ

68

Đại học California tại Davis

Hoa Kỳ

69

Viện  dinh dưỡng Mathile (Mathile Institute for the Advancement of Human Nutrition)

Hoa Kỳ

70

Đại học Emory

Hoa Kỳ

71

Đại học Washington

Hoa Kỳ

72

Trung tâm nghiên cứu, giáo dục và phát triển môi trường

(Châu Á Thái Bình Dương)

Hoa Kỳ

73

Đại học Minesota

Hoa Kỳ

74

Viện Anh ngữ Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

75

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

  Hoa Kỳ

76

Tổ chức Oxfam Mỹ

Hoa Kỳ

77

Quỹ Bill & Melinda Gates (Mỹ)

Hoa Kỳ

78

Đại học Hawaii Pacific

Hoa Kỳ

79

Đại học Concordia

Hoa Kỳ

80

Chương trình Giáo dục quốc tế Fulbright - ĐSQ Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

81

Đại học Brandeis

Hoa Kỳ

82

Trung tâm nghiên cứu, giáo dục và phát triển môi trường

(Châu Á Thái Bình Dương)

Hoa Kỳ

83

Đại học Oklahoma

Hoa Kỳ

84

Đại học Georgia

Hoa Kỳ

85

Trung tâm Nông nghiệp quốc tế AICAT

Israel

86

Trường Cao đẳng Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội

Lào

87

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Lào

Lào

88

Bộ Giáo dục và Thể Thao Lào

Lào

89

Đại sứ Quán CHDCND Lào

Lào

90

Đại học Quốc Gia Lào

Lào

91

Trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang

Lào

92

Trường Đại học Su Na Nu Vong

Lào

93

Trường quốc tế Vientiane

Lào

94

Viện nghiên cứu toàn cầu

Malaysia

95

Đại học Malaya

Malaysia

96

Đại học HELP

Malaysia

97

Đại học Khoa học & Công nghệ Na Uy

Na Uy

98

Đại học Victoria tại Wellington

Niu Di Lân

99

Đại học Công nghệ Auckland

Niu Di Lân

100

Đại học Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia Kazan

 Nga

101

Đại học Tổng hợp Liên bang Đông Bắc

Nga

102

Trường Cao đẳng Công nghệ Yokohama

Nhật Bản

103

Trường Đại học Kagoshima

Nhật Bản

104

Học viện Quốc tế Đông Nhật Bản

Nhật Bản

105

Học viện Văn hóa Quốc tế Mirokunosato

Nhật Bản

106

Đại học Ryukyus

Nhật Bản

107

Đại học Kinki

Nhật Bản

108

Đại học Kyoto

Nhật Bản

109

Đại học Kanazawa

Nhật Bản

110

Đại học Ryukyus

Nhật Bản

111

Đại học Kumamoto 

Nhật Bản

112

Thành phố Mimasaka

Nhật Bản

113

Văn phòng VKCO, Kyoto Nhật Bản

Nhật Bản

114

Đại học Quản trị Paris

Pháp

115

Đại học  Montpellier SupAgro

Pháp

116

Khối Đại học Pháp ngữ (AUF)

Pháp

117

Đại học Lappeenrannan

Phần Lan

118

Đại học Khoa học Aalto

Phần Lan

119

Đại học Tổng hợp Southern Luzon

Phi-lip-pin

120

Đại học Bridgewater

Phi-lip-pin

121

Trường Đại học Tổng hợp Batangas

Phi-lip-pin

122

Trường Đại học Tổng hợp Laguna

Phi-lip-pin

123

Đại học Tổng hợp Laguna

Phi-lip-pin

124

Đại học Central Phi-lip-pin

Phi-lip-pin

125

Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI)

Phi-lip-pin

126

Trung tâm nghiên cứu phát triển đời sống Châu Á – Mindanao

Phi-lip-pin

127

Trường Đại học Rizal System

Phi-lip-pin

128

Trường Đại học Tổng hợp Bang Laguna

Phi-lip-pin

129

Trường Đại học Northern Philippines

Phi-lip-pin

130

Đại học Quốc gia Phi-lip-pins, Los Banos

Phi-lip-pin

131

Trường Đại học Kalinga Apayao

Phi-lip-pin

132

Đại học Akcent

Séc

133

Đại học Malaga

Tây Ban Nha 

134

Bảo tàng quốc gia Khoa học tự nhiên Tây Ban Nha

Tây Ban Nha

135

Trường Đại học Suranaree

Thái Lan

136

Trường Đại học Maejo

Thái Lan

137

Ủy ban Phòng chống ma túy Thái Lan

Thái Lan

138

Đại học Ubon Ratchathani

Thái Lan

139

Đại học Khon Kaen

Thái Lan

140

Đại học Naresuan

Thái Lan

141

Đại học Burapha

Thái Lan

142

Đại học Chulalongkorn

Thái Lan

143

Đại học King Mongkut

Thái Lan

144

Đại học Chiang Mai

Thái Lan

145

Đại học Khoa học và Công nghệ Suranaree

Thái Lan

146

Đại học Kasetsat

Thái Lan

147

Thành phố Linkoping

Thụy Điển

148

Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển

Thụy Điển

149

Học viện Hồng Hà, Vân Nam

Trung Quốc

150

Trường Đại học Nông Nghiệp Vân Nam

Trung Quốc

151

Đại học Y khoa Quế Lâm

Trung Quốc

152

Đại học Y khoa Côn Minh

Trung Quốc

153

Học Viện kỹ thuật nghề nghiệp hiện đại Quảng Tây

Trung Quốc

154

Đại học Bách Khoa Quế Lâm

Trung Quốc

155

Đại học Sư phạm Vân Nam

Trung Quốc

156

Đại học Bách Khoa Côn Minh

Trung Quốc

157

Học viện Hạc Châu

Trung Quốc

158

ĐH KHKT Điện tử Quế Lâm

Trung Quốc

159

Học viện Văn Sơn – Vân Nam

Trung Quốc

160

Học viện KTCN Tam Tân

Trung Quốc

161

Đại học Hà Nam

Trung Quốc

162

Đại học Quý Châu

Trung Quốc

163

Đại học Khoa học công nghệ Sơn Đông

Trung Quốc

164

Đại học Sư phạm Quảng Tây

Trung Quốc

165

Đại học Tài chính-Thượng Hải

Trung Quốc

166

Học viện SP Tín Dương

Trung Quốc

167

Trường Đại học Sydney

Úc

168

Viện bền vững Monash, Melbourne

Úc

169

Trường Đại học Công nghệ Úc

Úc

170

Trường Đại học Tasmania

Úc

171

Đại học Charles Sturt

Úc

172

Đại học Edith Cowan

Úc

173

Viện quản lý Giáo dục Australia

Úc

174

Đại học Edith Cowan

Úc

175

Đại học Newscastle

Úc

176

Đại học Wollongong

Úc

177

Đại học Công nghệ Swinburne

Úc

178

Đại học Nilai

Xin-ga-po

179

Viện quản lý phát triển Singapore

Xin-ga-po

Các tổ chức quốc tế tại Việt Nam có hợp tác với ĐHTN

1

Ngân hàng thế giới

 

2

Tổ chức Fulbright

 

3

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nhật

 

4

Tổ chức REI của Hoa Kỳ tại Việt Nam

 

5

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

 

6

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

 

7

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam

 

8

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

 

9

Đại sứ quán Triều Tiên

 

10

Đại sứ quán Australia

 

11

Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam

 

12

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

 

13

Đại sứ quán Phi-lip-pin tại Việt Nam

 

14

Đại sứ quán Israel tại Việt Nam

 

15

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

 

16

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

 

17

Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

 

18

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

 

21

Pathfinder International Vietnan, Việt Nam

 

22

Luxembourge Agency for Development Cooperation, Việt Nam

 

23

Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) tại Hà Nội

 

24

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội

 

25

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại HCM

 

26

Học viện Công nghệ Hoàng Gia Melbourne (RMIT)

 

27

Tổ chức Cứu trợ Phật giáo Toàn cầu Buhdist Global Relief

 

28

Công ty Shinwon Ebenezer, Sông Công, Thái Nguyên

 

29

Công ty Samsung, Phổ Yên, Thái Nguyên