Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hợp tác đào tạo

Đăng ngày: 08-10-2018 | 39199 lần đọc
|

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI CỞ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 

STT

Tên CTLK

Các đối tác liên kết

Thời gian triển khai, quy mô đào tạo

Thông tin về cơ sở ĐT

Thông tin về đơn vị thực hiện

1

Tiến sĩ QTKD

ĐH Tổng hợp Southern Luzon, Philippines

Thị trấn Lucban, Quezon

Philippines

http://www.slsu.edu.ph/content

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn/

- Thời gian triển khai chương trình 20/05/2009

- Quy mô đào tạo 3 năm / khóa. Hàng năm tuyển sinh 35-40 nghiên cứu sinh/ khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

2

Tiến sĩ Quản lý GD

ĐH Tổng hợp Southern Luzon, Philippines Thị trấn Lucban, Quezon

Philippines

http://www.slsu.edu.ph/content

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn/

- Thời gian triển khai chương trình 28/01/2010

- Quy mô đào tạo 3 năm/ khóa

Hàng năm tuyển sinh từ 35-40 nghiên cứu sinh/ khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

3

Tiến sĩ tiếng Anh

ĐH Tổng hợp Batangas, Philippines

http://www.batstate-u.edu.ph

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn/

- Thời gian triển khai chương trình 20/05/2009

- Quy mô đào tạo 3 năm/ khóa

Hàng năm tuyển sinh từ 35-40 nghiên cứu sinh/ khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

4

Thạc sĩ Tiếng Anh

ĐH Tổng hợp Laguna, Philippines

http://lspu.edu.ph

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn/

Thời gian triển khai chương trình 03/03/2007

- Quy mô đào tạo 2 năm/ khóa

Hàng năm tuyển sinh từ 35-40 học viên / khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

5

Thạc sĩ Tiếng Anh

ĐH Tổng hợp Southern Luzon, Philippines Thị trấn Lucban, Quezon

Philippines

http://www.slsu.edu.ph/content

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn/

- Thời gian triển khai chương trình 18/03/2009

- Quy mô đào tạo 2 năm/ khóa

Hàng năm tuyển sinh từ 35-40 học viên / khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

6

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Đại học TH Rizal, Philippines

Thị trấn Morong, Rizal

Philippines

http://www.urs.edu.ph

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn

Thời gian triển khai chương trình 30/07/2007

- Quy mô đào tạo 2 năm/ khóa

Hàng năm tuyển sinh từ 35-40 học viên / khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

7

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Đại học TH Southern Luzon, Philippines Thị trấn Lucban, Quezon

Philippines

http://www.slsu.edu.ph/content

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn

Thời gian triển khai chương trình 23/09/2008

- Quy mô đào tạo 2 năm/ khóa

Hàng năm tuyển sinh từ 35-40 học viên / khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

8

Thạc sĩ Khoa học Môi trường

ĐH Tổng hợp Southern Luzon, Philippines Thị trấn Lucban, Quezon

Philippines

http://www.slsu.edu.ph/content

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn

Thời gian triển khai chương trình 18/03/2009

- Quy mô đào tạo 2 năm/ khóa

Hàng năm tuyển sinh từ 35-40 học viên / khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

9

Thạc sĩ Ngôn ngữ học Việt Nam

Học viện Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn

Thời gian triển khai chương trình 09/11/2007

- Quy mô đào tạo 2 năm/ khóa

Hàng năm tuyển sinh từ 35-40 học viên / khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

10

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

ĐH Tổng hợp Southern Luzon, Philippines Thị trấn Lucban, Quezon

Philippines

http://www.slsu.edu.ph/content

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn

Thời gian triển khai chương trình 29/01/2010

- Quy mô đào tạo 2 năm/ khóa

Hàng năm tuyển sinh từ 35-40 học viên / khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

11

Thạc sĩ QTKD

Trường Đại học Quản trị Paris, Cộng hòa Pháp. 25, rue Saint-Ambroise – 75011 Paris. Tel: 01 53 36 44 00

www.pgsm.fr

 

Trường Đại học Kỹ

thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, Đường 3/2, Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Website: http://www.tnut.edu.vn.

- Thời gian triển khai chương trình 05/2010;

- Quy mô đào tạo 15 tháng/ khóa;

- Hàng năm tuyển sinh từ 25-50 sinh viên/ khóa

- Đào tạo tập trung liên tục

12

Thạc sĩ QTKD

Đại học Central Philippines, Lopez Jaena St., Jaro, Iloilo City 5000 Philippines

www.cpu.edu.ph

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh- ĐHTN

 www.tueba.edu.vn

350 học viên/năm (chỉ tiêu của ĐH Central Philippine kèm theo)

 

13

Cử nhân QTKD

ĐH Tổng hợp Rizal, Philippines

Thị trấn Morong, Rizal

Philippines

http://www.urs.edu.ph

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn

Thời gian triển khai chương trình 19/08/2008

- Đào tạo tập trung liên tục

14

Cử nhân QTKD

ĐH Tổng hợp Sothern Luzon, Philippines Thị trấn Lucban, Quezon

Philippines

http://www.slsu.edu.ph/content

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế, Trường đại học nông lâm- Đại học Thái Nguyên

http://itctnu.edu.vn

- Thời gian triển khai chương trình 11/08/2009

- Quy mô đào tạo 5 năm/ khóa

Hàng năm tuyển sinh từ 30-40 học viên / khóa;

- Đào tạo hệ chính quy tập trung .

15

Cử nhân QTKD

Đại học Central Philippines, Lopez Jaena St., Jaro, Iloilo City 5000 Philippines

www.cpu.edu.ph

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh- ĐHTN

 www.tueba.edu.vn

120 sinh viên/ năm(chỉ tiêu củaĐH Central Philippine kèm theo)

 

16

Cử nhân Kế toán

Đại học Central Philippines, Lopez Jaena St., Jaro, Iloilo City 5000 Philippines

www.cpu.edu.ph

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh- ĐHTN

 www.tueba.edu.vn

120 sinh viên/ năm(chỉ tiêu củaĐH Central Philippine kèm theo)

 

17

Cử nhân QTKD

Đại học Daegu Cyber, Hàn Quốc

15, Naeri-Ri, Jilyang-Eup, Gyeongsan-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea

- Website: http://dcu.ac.kr

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh- ĐHTN

 www.tueba.edu.vn

 

268 sinh viên

 

18

Cử nhân Tài chính Quốc tế

Trường ĐH Tài chính- Thượng Hải- TQ

Số 955, đường Shangchuan, Thượng Hải, TQ

www.shfu.edu.cn

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh- ĐHTN

 www.tueba.edu.vn

 

Đang tuyển sinh

19

Cử nhân Kinh tế Thương mại Quốc tế

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông Số 579, đường Qianwangang, khu phát triển Kinh tế và Kỹ thuật, Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc; www.sdust.edu.cn.

Trường Đại học Kỹ

thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, Đường 3/2, Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Website: http://www.tnut.edu.vn.

35 sinh viên

20

Cao đẳng chuyên ngành tiếng Việt

Học viện kỹ thuật nghề nghiệp hiện đại Quảng Tây - Trung Quốc.

Đường số 2 đường Kiến Tân - TP Hà Trì - Quảng Tây - Trung Quốc

Trường ĐHSP,

ĐHTN. Đường Lương Ngọc Quyến - Thành phố Thái Nguyên.

http://dhsptn.edu.vn