Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 31-12-2021 | 123 lần đọc
|

Số hiệu:

Nơi ban hành:

Loại văn bản:

Người ký:

Ngày ban hành:

2474/QĐ-ĐHTN

Đại học
Thái Nguyên

Quyết định

PGS.TS. Trần Thanh Vân

31/12/2021