Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định tạm thời về liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 30-12-2019 | 708 lần đọc
|

Số hiệu:

Nơi ban hành:

Loại văn bản:

Người ký:

Ngày ban hành:

2453/QĐ-ĐHTN

Đại học
Thái Nguyên

Quyết định

GS.TS.
Phạm Hồng Quang

30/12/2019