Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định tạm thời về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 30-12-2019 | 625 lần đọc
|

Số hiệu:

Nơi ban hành:

Loại văn bản:

Người ký:

Ngày ban hành:

2452/QĐ-ĐHTN

Đại học
Thái Nguyên

Quyết định

GS. TS.
Phạm Hồng Quang

30/12/2019