Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài làm việc tại Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 31-03-2020 | 670 lần đọc
|

Số hiệu:

Nơi ban hành:

Loại văn bản:

Người ký:

Ngày ban hành:

808/QĐ-ĐHTN

Đại học
Thái Nguyên

Quyết định

GS. TS.
Phạm Hồng Quang

31/03/2020