Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định về phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 31-12-2020 | 598 lần đọc
|

Số hiệu:

Nơi ban hành:

Loại văn bản:

Người ký:

Ngày ban hành:

3030/QĐ-ĐHTN

Đại học
Thái Nguyên

Quyết định

GS. TS.
Phạm Hồng Quang

31/12/2020