Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 29-04-2020 | 595 lần đọc
|

Số hiệu:

Nơi ban hành:

Loại văn bản:

Người ký:

Ngày ban hành:

858/QĐ-ĐHTN

Đại học
Thái Nguyên

Quyết định

GS. TS.
Phạm Hồng Quang

29/04/2020